# STURRM

Blog.

Hoe zorg je ervoor dat je komt waar je wilt zijn?

Sinds de dag dat ik mijn eerste bijbaantje kreeg in het bedrijf van mijn vader, intrigeren bedrijfskundige vragen mij. Het betekent nogal wat om verantwoordelijkheid te dragen voor een bedrijf. Wat moet je doen? Wanneer doe je wat? Hoe zorg je ervoor dat je komt waar je wilt zijn? Ik had een heleboel vragen. Voor mij was het geen toeval dat ik bedrijfskunde ging studeren.

#strategie #organisatie #leiderschap

Al meer dan twintig jaar help ik bedrijven om hun ambitie te bepalen en ook te bereiken. Ik noem het doelen stellen en doelen halen, terwijl de hoogdravende beschrijving luidt ‘het ontwikkelen en implementeren van nieuwe bedrijfsstrategieën’. Het is interessant om bedrijven te helpen met het beeld van en het pad naar de toekomst. Vaak lijken ideeën namelijk prachtig als je erover denkt en praat. Maar als je ideeën in de praktijk brengt, blijkt het soms ingewikkelder dan gedacht. Doelen stellen is dus één, maar doelen halen iets anders. Het bedenken van nieuwe strategieën vraagt analyse en creativiteit. Bij het realiseren van de strategie komt er meer bij kijken dan alleen desk­ research en denkwerk. Niet alleen moet een bedrijf in de huidige tijd veel weten van strategie, organisatie en leiderschap om vooruit te komen, ook heeft het inzichten uit de psychologie, sociologie en zelfs biologie nodig om in de grillige wereld van nu gezond te worden en te blijven.

Tijdens mijn opdrachten met sturrm. onderzoek ik hoe bedrijven daadwerkelijk doelen stellen en doelen halen. Ik ben gefascineerd door de manier waarop bedrijven opereren en wat ze doen om goed te presteren. Dat ze allemaal succesvol willen zijn en willen groeien, in een of andere dimensie, staat buiten kijf. De vraag is alleen hoe ze dat voor elkaar krijgen. Sommige bedrijven lukt dat namelijk beter dan andere. Dus wat maakt dat een bedrijf slaagt en daadwerkelijk zijn ambitie – oftewel zijn visie, droom, purpose, hoe je het ook noemt – voor elkaar krijgt? Wat maakt het verschil?

De afgelopen jaren nam het tempo waarin bedrijven moeten doorschakelen toe. Veran­deringen volgen elkaar steeds sneller op en bedrijven kunnen niet achterblijven. Alleen dat is nu precies wat er gebeurt; bedrijven blijven achter. Sterker nog, bedrijven vallen om. Onduidelijke doelen, ouderwetse bedrijfsstructuren en traditionele denkwijzen leggen het af tegen een wereld die versnelt en daardoor onvoorspelbaar is. Bedrijven staan onder druk en zoeken naar hulp. Alleen de betrouwbare theorieën uit het ver­ leden en klassieke managementmodellen zijn langzamerhand achterhaald. Bewezen paradigma’s over wat je als bedrijf moet doen om succesvol te worden en te blijven, worden uitgedaagd door een nieuwe realiteit.

Nieuwe denkwijzen en concepten zoals design thinking, agile, scrum en lean, helpen bedrijven om te gaan met de steeds veranderende realiteit. De meeste bedrijven vinden het alleen lastig om die verschillende denkwijzen en concepten aan elkaar te knopen. Wat kun je ermee? Wat moet je ermee? Sommige bedrijven voeren ze rücksichtslos door alsof ze de heilige graal gevonden hebben. Alsof ze de nieuwste modetrends vermarkten, met mooie beelden, kleuren en woorden. Helaas blijkt in vele bedrijven het systeem niet te veranderen door de invoering van één bepaalde denkwijze of con­cept. Ook niet door mooie beelden, kleuren en woorden. Een bedrijf is een systeem, waarin verschillende onderdelen met elkaar in symbiose werken om een bepaald resultaat te halen. Een systeem verandert niet als je slechts één onderdeel verbetert. Er is meer nodig.

Dat is een belangrijk inzicht als je als bedrijf succesvol wilt zijn in de huidige tijd. Je kunt niet één denkwijze of concept invoeren of op één knop drukken en denken dat daarmee het bedrijf toekomstbestendig is. Een systeem verandert alleen als het gehéle systeem wordt aangepakt. Er is dus ook een systeemaanpak nodig om een bedrijf klaar te maken voor de toekomst. De tijd van eenmalige interventies en opzichzelfstaande oplossingen is voorbij. Hier komt een bedrijf in de huidige tijd niet mee verder. Wie een bedrijf gezond wil maken in het heden of het wil voorbereiden op de toekomst, moet in de meeste gevallen terug naar de tekentafel en bereid zijn om het gehele bedrijfssysteem te herzien.

Hoe dat werkt wordt in 3458 uitgelegd. Zonder ruis en zo simpel en begrijpelijk mogelijk. Voor directeuren en managers die hun bedrijf sterker, slimmer en sneller willen maken, oftewel voor ondernemers, founders en bestuurders die hun onderneming, startup of maatschappelijke organisatie sterker, slimmer en sneller willen maken.